Front5

Архів новин

Угода
03/14/11

У Г О Д А про співпрацю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Ради ректорів Київського вузівського центру на 2011 – 2015 роки
Враховуючи вагомий внесок вищих навчальних закладів м. Києва у підготовку висококваліфікованих фахівців для народногосподарського комплексу міста, їх роль як інтелектуальних інвесторів для забезпечення життєдіяльності столиці, виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) та Рада ректорів Київського вузівського центру з метою розвитку вищої освіти, співробітництва в інтересах соціально-економічного, науково-технічного, інтелектуального і культурного розвою столиці України уклали цю Угоду про таке:
1. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):
1.1. Створити умови для забезпечення життєдіяльності та ефективного функціонування системи вищої освіти у м. Києві.
1.1.1.Здійснювати оперативний зв’язок з Радою ректорів Київського вузівського центру, керівниками вищих навчальних закладів м. Києва, Студентською профспілковою асоціацією м. Києва, практикувати їх зустріч з міською владою.
1.1.2. Забезпечити стабільне електро-, водо- газо-, теплопостачання навчальних корпусів та студентських гуртожитків, своєчасний вивіз сміття в обсязі надходження бюджетних асигнувань.
1.1.3. Забезпечувати проведення ремонтних робіт проїзних частин вулиць та тротуарів на ділянках, де знаходяться будівлі вищих навчальних закладів.
1.1.4. Надавати практичну допомогу вищим навчальним закладам з озеленення та благоустрою їх територій.
1.1.5. Постійно і оперативно сприяти вищим навчальним закладам столиці у здійсненні проектних та землевпорядних робіт при поданні ними відповідної документації.
1.1.6. Заборонити виділення стороннім організаціям або фізичним особам земельних ділянок, що надані вищим навчальним закладам в постійне користування, або зарезервовані за ними.
1.1.7. Клопотати перед Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України про виділення коштів на ремонт, реконструкцію та будівництво гуртожитків вищих навчальних закладів м.Києва, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
1.1.8. Організувати спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту забезпечення підручниками для 10-11 класів вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації м. Києва.
1.2. Створити у м. Києві умови для реалізації рівного доступу громадян до здобуття якісної вищої освіти.
1.2.1.Спільно з Радою ректорів Київського вузівського центру розробити Комплексний план заходів щодо розвитку вищої освіти в м. Києві.
1.2.2.Спільно з Радою ректорів Київського вузівського центру розробити механізми регулювання підготовки фахівців у вищих навчальних закладах відповідно до потреб міста та ринку праці.
1.2.3.Сприяти створенню і розвитку на базі вищих навчальних закладів міста інноваційних наукових інфраструктур (соціотехнополісів, технологічних та наукових парків, інноваційних бізнес-інкубаторів, інноваційних центрів тощо).
1.2.4. Спільно з районними в м. Києві державними адміністраціями сприяти створенню ліцеїв, гімназій, коледжів, колегіумів як структурних підрозділів вищих навчальних закладів.
1.2.5. Для забезпечення контролю за проведенням вступної кампанії та протидії протиправним проявам у вищих навчальних закладах забезпечити діяльність регіонального оперативного штабу «Вступна кампанія».
1.3. Забезпечити впровадження у практику міського господарства інноваційних розробок вчених вищих навчальних закладів, спрямованих на соціально-економічний розвиток столиці України.
1.3.1. Оновити склад Науково-економічної ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та забезпечити її ефективну діяльність.
1.3.2. Погасити кредиторську заборгованість у розмірі 1521,2 тис. грн. за виконання наукових проектів вищими навчальними закладами у 2006-2010 роках, які здійснювались у рамках Програми наукового забезпечення розвитку міської інфраструктури.
1.3.3. З 2011 року поновити фінансування науково-дослідних робіт, які здійснюються вищими навчальними закладами на замовлення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), у межах Програми наукового забезпечення розвитку міської інфраструктури за рахунок бюджету м. Києва.
1.3.4. Створити базу даних наукових розробок вищих навчальних закладів м. Києва, які можуть бути впроваджені у практику міського господарства, розмістивши інформацію на WEB – сайті виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
1.3.5. Сприяти впровадженню у промисловість м. Києва науково-технічних, інноваційних, соціально-економічних, інтелектуальних програм і проектів науковців вищих навчальних закладів міста Києва; залученню інвестицій, додаткових позабюджетних коштів і джерел фінансування для виконання спільних робіт, проектів і програм, спрямованих на вирішення актуальних проблем столиці України.
1.4. Забезпечити всебічну підтримку і розвиток обдарованої і талановитої студентської молоді столиці.
1.4.1. Виявляти талановиту творчу молодь, періодично проводити за її участю: - міську міжвузівську науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених під девізом «Крок молоді у майбутнє»; - конкурс на створення кращої авторської роботи про м. Київ “Київ - очима молодих”; - фестиваль команд Клубу веселих і кмітливих до Дня Києва на приз голови Київської міської державної адміністрації; - конкурс “Студент року”.
1.4.2. Щорічно проводити міський конкурс серед молодих вчених вищих навчальних закладів м. Києва на кращий проект соціально-економічного, науково-технічного, інтелектуального та культурного розвитку міста “Інтелект молодих - на службу столиці”.
1.4.3. Спільно з Національною Спілкою письменників України, Національною Спілкою композиторів України, Національною Спілкою журналістів України періодично проводити фестиваль української студентської пісні “Київський Гаудеамус третього тисячоліття”.
1.4.4. Продовжити практику щорічного проведення молодіжного музичного фестивалю “Шевченківський березень”.
1.4.5. Організувати і провести конкурс студентських проектів малих архітектурних форм для парків і скверів м. Києва.
1.4.6. Надавати 150 стипендій та 60 премій Київського міського голови студентам вищих навчальних закладів м.Києва І-ІУ рівнів акредитації, які успішно навчаються, здійснюють наукові дослідження та науково-технічні розробки і вже досягли значних результатів, в розмірі 300 (триста) гривень на місяць та 75 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1275 грн. на особу) відповідно.
1.4.7. Надавати 50 стипендій Київського міського голови для обдарованої молоді, учням, студентам вищих навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації, працівникам, викладачам, молодим митцям, спортсменам в розмірі 1700 гривень.
1.5. Забезпечити підтримку студентських креативних і соціальних ініціатив та продовжити практику організації змістовного дозвілля студентської молоді.
1.5.1. Залучати талановиту студентську молодь до участі у міських, всеукраїнських, міжнародних мистецьких фестивалях, оглядах, конкурсах та спортивних змаганнях.
1.5.2. Включити до календаря спортивно-масових заходів Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту проведення спартакіади серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та універсіади серед вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації.
1.5.3. Забезпечити безкоштовне та пільгове відвідування студентською молоддю музеїв, театрів, концертних залів, екскурсій, державних та відомчих бібліотек.
1.5.4. Продовжити практику проведення днів відкритих дверей у державних музеях міста, міській галереї мистецтв “Лавра” і культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький арсенал» для студентів вищих навчальних закладів.
1.6. Забезпечити соціальний захист студентів вищих навчальних закладів м. Києва, реалізацію їх прав та інтересів.
1.6.1. Вирішити питання про розміщення пунктів охорони громадського порядку на базі адміністративних, навчальних і наукових корпусів вищих навчальних закладів; забезпечити правопорядок на територіях, що прилягають до місць компактного розташування студентських гуртожитків.
1.6.2. Облаштувати за замовленням вищих навчальних закладів м.Києва пішохідні переходи штучними перешкодами для транспорту та регулюючими світлофорами.
1.6.3. За поданням керівників вищих навчальних закладів вносити інформацію про студентів-інвалідів до діючої комп’ютерної бази даних про інвалідів м. Києва.
1.6.4. Сприяти забезпеченню студентів з функціональними обмеженнями спецавтотранспортом для перевезення їх до місць навчання по мірі надходження заявок.
1.6.5. З метою забезпечення комплексної профілактичної роботи серед студентської молоді м. Києва створити в межах Соціальної служби для молоді спеціалізовану службу “Дружня клініка для молоді”.
1.6.6. Продовжити практику забезпечення місцями у дошкільних навчальних закладах дітей із студентських сімей.
1.7.Створити умови для оздоровлення студентів вищих навчальних закладів м. Києва.
1.7.1. Створити на базі вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації санаторно-лікувальні профілакторії для студентів та викладачів за рахунок навчальних закладів та Студентської профспілкової асоціації.
1.7.2. Щорічно, починаючи з 2011 року, забезпечувати путівками на оздоровлення 1000 студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації та учнів профтехучилищ м. Києва.
1.7.3. Забезпечити безперебійне функціонування міської студентської поліклініки та мінімально гарантований державою рівень безкоштовного лікування студентів вищих навчальних закладів у лікарнях міста.
1.7.4. Сприяти створенню у м.Києві університетських клінік.
1.7.5. Організувати оздоровлення студентів-сиріт, інвалідів у санаторіях і оздоровчих комплексах, які перебувають на балансі м. Києва.
1.7.6. Забезпечити проведення протиепідемічних заходів серед студентської молоді.
1.7.7. Надавати технічну допомогу вузівським санаторіям-профілакторіям та вузівським молодіжним оздоровчим таборам.
1.8. Надати всебічну допомогу у працевлаштуванні випускникам вищих навчальних закладів.
1.8.1.Запропонувати промисловим підприємствам, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва:
- вивчити потребу в кадрах на поточний рік та на перспективу;
- створити інформаційний банк даних вільних робочих місць;
- подавати в установленому порядку ректорам вищих навчальних закладів заявки на працевлаштування їх випускників ;
- укладати угоди з вищими навчальними закладами м. Києва на підготовку спеціалістів відповідно до потреб ринку праці.
1.8.2. Щорічно інформувати вищі навчальні заклади міста про потребу у фахівцях на підприємствах, в організаціях та установах усіх галузей народного господарства міста.
1.8.3. Сприяти розширенню мережі баз виробничої практики студентів на київських підприємствах, в установах та організаціях.
1.8.4. Забезпечити проходження виробничої практики та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів на підприємствах комунальної форми власності відповідно до укладених угод.
1.8.5. Залучати вищі навчальні заклади міста до участі у районних, міжрайонних, загальноміських ярмарках вакансій.
1.8.6. Продовжити практику щорічного проведення муніципальної виставки для молоді “ОСВІТА. РОБОТА. БІЗНЕС”.
1.8.7. Сприяти наданню робочих місць на державних підприємствах м. Києва випускникам, які отримали диплом з відзнакою.
1.8.8. Філіям Київського молодіжного центру праці спільно з керівництвом вищих навчальних закладів вирішити питання, пов’язані з працевлаштуванням студентів на тимчасовій основі та організацією сезонних робіт.
1.8.9. Періодично проводити конкурси бізнес-планів підприємницької діяльності у м. Києві серед студентів і аспірантів вищих навчальних закладів.
1.9. Продовжити практику заохочень відзнаками виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) кращих науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, які зробили значний внесок у соціально-економічний розвиток столиці України, та роботодавців, які створюють робочі місця для випускників вищих навчальних закладів м.Києва.
1.10. Сприяти поліпшенню житлових умов науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів.
1.10.1. Сприяти отриманню житла науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів м.Києва щорічно за програмами «5050», «4060», «3070» тощо.
1.11. Забезпечити плідну співпрацю та взаємодію вищих навчальних закладів із загальноосвітніми та позашкільними навчальними закладами столиці.
1.11.1. Продовжити впровадження у практичну діяльність загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва педагогічних інновацій, експериментальних програм і сучасних методик організації навчально-виховного процесу, залучивши до цієї роботи науковців вищих навчальних закладів м. Києва.
1.11.2. З метою надання науково-методичної допомоги та забезпечення довузівської підготовки випускників укласти угоди про співробітництво вищих навчальних закладів із загальноосвітніми навчальними закладами столиці та забезпечити науковий патронат комунального позашкільного навчального закладу «Київська Мала академія наук учнівської молоді».
1.12. Здійснити відбір та практично-мовну підготовку волонтерів із числа кращих студентів вищих навчальних закладів м. Києва для обслуговування фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
1.12.1. Здійснити організаційне та матеріально-технічне забезпечення процедури відбору та практично-мовної підготовки волонтерів.
1.12.2. Забезпечити створення веб-порталу «Київський волонтер» та доступ студентської молоді до його ресурсу.
1.12.3. Здійснити у рамках укладених договорів з вищими навчальними закладами практично – мовну підготовку волонтерів до роботи під час чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
1.12.4. Забезпечити надання волонтерам додаткових преференцій та бонусів за допомогу в організації чемпіонату Європи 2012 року з футболу у м. Києві.
1.13. Проводити інформаційно-просвітницьку кампанію з метою інформування населення столиці про діяльність та здобутки вищих навчальних закладів.
1.13.1. Продовжити практику висвітлення у засобах масової інформації та через офіційний WEB-сайт виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) діяльності вищих навчальних закладів столиці, проведення міських міжвузівських заходів.
1.13.2. Забезпечити інформування вищих навчальних закладів через офіційний Web-сайт виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про загальноміські молодіжні акції, культурно-освітні, мистецькі та спортивні заходи.
1.13.3. Сприяти забороні пропаганди в засобах масової інформації, зокрема на міських радіо- та телеканалах, реклами алкогольних та слабоалкогольних напоїв, що сприяє поширенню серед молоді насильства, пияцтва, вживання ненормованої лексики.
1.14. Сприяти інтеграції вищої освіти і науки м.Києва у світовий освітній і науковий простір.
1.14.1. Залучати викладачів і студентів мистецьких вищих навчальних закладів м. Києва до обміну професійною та культурною діяльністю в рамках співробітництва з містами – побратимами Києва.
1.14.2. З метою взаємовигідного співробітництва у науково-освітній сфері та студентсько-громадському житті підготувати для реалізації спільно з Радою ректорів Київського вузівського центру план заходів щодо встановлення нових та подальшого розширення існуючих зв’язків між вищими навчальними закладами міста Києва та міст, з якими підписані Угоди про поріднення, партнерство, дружбу та співробітництво.
2. Раді ректорів Київського вузівського центру:
2.1. Забезпечити оперативне виконання розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань розвитку вищої освіти, визначених цією угодою.
2.2. Забезпечити участь вищих навчальних закладів м. Києва в опрацюванні пропозицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо реформування та розвитку мережі навчальних закладів міста.
2.3. Здійснювати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та перекваліфікації спеціалістів для м. Києва відповідно до потреб ринку праці.
2.4. Забезпечити участь фахівців вищих навчальних закладів м. Києва в проведенні експертиз загальноміських проектів і підготовці нормативних документів та рішень з питань економічного та соціально-культурного розвитку міста за пропозицією виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
2.5. Здійснювати контроль за виконанням вченими вищих навчальних закладів науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт на замовлення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
2.6. Надавати виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) приміщення вищих навчальних закладів та всебічну методичну допомогу для проведення спільних міських міжвузівських масових заходів з метою реалізації державної політики в гуманітарній сфері.
2.7. Забезпечити творчу взаємодію вищих навчальних закладів м.Києва із загальноосвітніми навчальними закладами у проведенні навчально-виховних, культурно-мистецьких та спортивних заходів та науковий патронат комунального позашкільного навчального закладу «Київська Мала академія наук учнівської молоді».
2.8. Інформувати керівництво міста про стан готовності навчальних корпусів та гуртожитків вищих навчальних закладів до початку нового навчального року та опалювального сезону, дотримання у них санітарно-гігієнічних і протипожежних норм.
2.9. Забезпечити функціонування філій Київського молодіжного центру праці у вищих навчальних закладах.
2.10. Сприяти створенню студентських соціальних служб для молоді при вищих навчальних закладах міста та організувати направлення студентів відповідного фаху на стажування та практику до міської та районних у місті Києві соціальних служб для молоді.
2.11. Забезпечити участь студентів у проведенні загальноміських заходів з благоустрою міста, догляді за зеленими насадженнями в парках, скверах і лісопарковому господарстві м. Києва згідно дислокації узгоджених і закріплених ділянок за вищими навчальними закладами.
2.12. Розробити план спільних дій зі Студентською радою м. Києва та Студентською профспілковою асоціацією м. Києва щодо пропаганди волонтерської діяльності, визначення лідерів волонтерського руху та формування волонтерських загонів для роботи під час чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Адреси сторін:
Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36
Рада ректорів Київського вузівського центру 03680, м.Київ, Повітрофлотський проспект, 31
Голова Київської міської державної адміністрації - Попов О.П. Голова Ради ректорів Київського вузівського центру - Тугай А.М.

Засідання Ради
02/23/11

23 лютого 2011р. Рада ректорів вітала з ювілеєм Григорія Івановича Короткого, ректора Державної академії житлово-комунального господарства.

Президія Спілки ректорів ВНЗ України
12/28/10

Відбулося засідання Спілки ВНЗ України 28 грудня 2010 р. Президія Спілки була присвячена обговоренню "Про проект Закону про Вищу освіту" за участю Міністра освіти і науки, молоді і спорту. Були присутні: А.М. Тугай, Л.В. Губерський, В.В. Коваленко, М.З. Згуровський, І.І. Тимошенко, М.С. Кулик, Д.О. Мельничук, І.М. Грищенко, С.В.Іванов, В.П. Андрущенко, В.І. Луговий, Р.В. Васько, В.О. Огнев’юк, Т.В. Девтерова. В роботі засідання взяли участь: Є.М.Суліма, В.Г.Кремінь, М.Г.Луцький, А.М.Гуржій.

Круглий стіл
06/01/10

Відбулося засідання круглого столу, яке організувала АПН України, МОН України спільно з Радою ректорів Київського регіону. Засідання відкрив В.Г. Кремінь, який надав слово Міністру МОН України Дмитру Табачнику, Послу ЄвроСоюзу в Україні, голові Представництва Європейського Союзу в Україні Тейшере Жозе Мануель Пінту, проректору Віденського університету Меттінгеру Артуру. Від Київського регіону виступили: Л.В. Губерський, Д.О. Мельничук, А.А. Мазаракі, В.І. Луговий. І.І.Тмошенко, А.В. Чебикін, та інші.

Зміни в керівному складі
05/19/10

В керівному складі Ради ректорів Київського регіону відбулися зміни, 6 ректорів пішли з посад. До складу Ради прийняти: Коваленко Валентин Васильович - ректор Київського національного університету внутрішніх справ; Васько Роман Володимирович - ректор Київського національного лінгвістичного університету; Юдаков Віктор Олександрович - в.о. ректора Національної академії оборони України; Фатхутдінов Василь Гайнулович - ректор Академії управління МВС; Коба В'ячеслав Григорович - ректор Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного; Туманов Віктор Андрійович - т.в.о. Київського медичного університету Української асоціації народної медицини.

Вітання
05/18/10

Рада ректорів вітала з ювілеєм директора Інституту вищої освіти, віце-президента АПН України Володимира Іларіоновича Лугового.

Зміни та доповнення до Закону
04/20/10

Йшов збір та аналітична обробка пропозицій щодо змін та доповнень до Закону "Про вищу освіту".

Участь в зустріччі з міністром МОН України - Д.В. Табачником
03/25/10

Ректори Київського вузівського центру прийняли участь в роботі загальних зборів Спілки ректорів вищих навчальних закладів України 25 березня 2010 року. Порядок денний: 1. Про організацію прийому до вищих навчальних закладів України у 2010 році . Доп.: міністр МОН України - Д.В.Табачник, Президент Спілки ректорів вищих навчальних закладів України - Л.В.Губерський. 2. Поточні питання.

« < 32 - 33 - 34 - 35 - 36 > »

останні новини

12/18/18
РЕКТОР КНУБА ПРОФЕСОР ПЕТРО КУЛІКОВ ВЗЯВ УЧАСТЬ У ЦЕРЕМОНІЇ ВРУЧЕННЯ НОБЕЛІВСЬКИХ ПРЕМІЙ 2018 РОКУ У СТОКГОЛЬМІ

12/17/18
Пам’яті Петра Мельника

12/16/18
ТИ – молодий, талановитий та амбіційний? Тоді, не прогав!

випадкове фото

20181010i161403

novii blok