Університети

 

Прізвище, ім'я,

по-батькові

  Посада   Заклад вищої освіти
  Куліков Петро Мусійович   Голова Ради ректорів, ректор, докт. екон. наук, професор   Київський національний університет будівництва і архітектури
 
  Девтерова Тамара Ваганівна   Головний учений секретар, канд. пед. наук, доцент   Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”
 
  Девтеров Ілля Володимирович   Учений секретар, доктор філос. наук   Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”
 
  Губерський Леонід Васильович   Ректор, доктор філософських наук, професор, академік НАН та НАПН України   Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 
  Згуровський Михайло Захарович   Ректор, академік НАН та НАПН України, докт. техн. наук, професор   Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”
 
  Кучин Юрій Леонідович   Ректор, канд. мед. наук, професор   Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
 
  Ніколаєнко Станіслав Миколайович   Ректор, докт. пед. наук, професор   Національний університет біоресурсів і природокористування України
 
  Лук'яненко Дмитро Григорович   Ректор, доктор екон. наук, професор   Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
 
  Ісаєнко Володимир Миколайович   Ректор, докт. біол. наук, канд. техн. наук, професор   Національний авіаційний університет
 
  Дмитриченко Микола Федорович   Зам. голови Ради, ректор, докт. техн. наук, професор, член-кор. НАПН України, академік Української академії тріботехніки   Національний транспортний університет
 
  Ожоган   Василь Михайлович   В.о. президента, докт. філолог. наук, професор   Національний університет «Києво-Могилянська академія»
 
 

Яровой Володимир Леонідович

  В.о. ректора, канд. техн. наук, професор   Національний університет харчових технологій
 
  Грищенко Іван Михайлович   Ректор, докт, екон. наук, професор, академік НАПН України   Київський національний університет технологій та дизайну
 
  Панін Владислав Вадимович   Ректор, докт. техн. наук, професор   Державний університет інфраструктури та технологій
 
  Мазаракі Анатолій Антонович   Зам. голови Ради, ректор, докт. екон. наук, професор, академік НАПН України   Київський національний торговельно-економічний університет
 
           
 
  Даниленко Анатолій Степанович   Зам. голови Ради, ректор, докт. економічних наук, професор, член-кор. НААНУ, академік НААН   Білоцерківський національний аграрний університет
 
  Новомлинець Олег Олександрович   В.о. ректора, докт. техн. наук, доцент   Нацональний університет "Чернігівська політехніка"
 
  Толубко Володимир Борисович   Зам. голови Ради, ректор, докт. техн. наук, професор   Державний університет телекомунікацій
 
  Сиротенко Анатолій Миколайович   Начальник, канд. техн. наук., генерал-лейтенант   Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського
 
  Пашко Павло Володимирович   Ректор, доктор екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України   Університет державної фіскальної служби України
 
  Андрущенко Віктор Петрович   Ректор, академік НАПН України, докт. філос. наук, професор   Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
 
  Васько Роман Володимирович   Ректор, докт. філолог. наук, професор   Київський національний лінгвістичний університет
 
  Самойленко Олександр Григорович   Ректор, канд. істор. наук, доцент   Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
 
  Носко Микола Олексійович   Ректор, докт. пед. наук, професор, чл.-кор. НАПН України   Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка
 
  Казарін Володимир Павлович   В.о. ректора, докт. філолог. наук, професор   Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
 
  Коцур Віктор Петрович   Ректор, докт. істор. наук, професор   ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
 
  Кириченко Микола Олексійович   Ректор, канд. пед. наук, професор   ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"
 
  Імас Євгеній Вікторович   Ректор, докт. екон. наук, професор   Національний університет фізичного виховання і спорту України
 
  Безгін Олексій Ігорович   Ректор, канд. мистецтвознавства, професор   Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого
 
  Бондар Ігор Савич   В.о. ректора, доцент, заслужений працівник культури України   Київський національний університет культури і мистецтв
 
  Тимошенко Іван Іванович   Ректор, канд. істор. наук, професор, член Державної акредитаційної комісії України та Колегії МОН України, дійсний член Міжнародної академії авторів наукових відкриттів і винаходів   Європейський університет
 
  Огнев'юк Віктор Олександрович   Ректор, докт. філософ. наук, професор, академік НАПН України   Київський університет ім. Бориса Грінченка
 
  Івнєв Борис Борисович   Ректор, доктор медичних наук, професор   ПВНЗ "Київський медичний університет "
 
  Лаптєв Сергій Михайлович   Ректор, канд. екон. наук, професор   Університет економіки і права "КРОК"
 
 

Федорченко Володимир Кирилович

 

Романовський Олександр Олексійович

 

Ректор, докт. пед. наук, професор

 

 

Ректор, засл. працівник освіти України, докт. пед. наук, канд. техн. наук, академік АН вищої школи, професор

 

 

Київський університет туризму, економіки і права

 

Приватний вищий навчальний заклад-інститут "Українсько-американський університет Конкордія"

 
 

Академії

      посада   заклад
  Кудінов Сергій Сергійович   Ректор, канд. юрид. наук, доцент, полковник   Національна академія Служби безпеки України
 
  Чернєй Володимир Васильович   Ректор, генерал-майор міліції, докт. юрид. наук, доцент   Національна академія внутрішніх справ
 
  Варфоломеєва Тетяна Вікторівна   Ректор, докт. юрид. наук, чл.-кор. Національної академії правових наук України   Академія адвокатури України
 
 

Толочко Олександр Миколайович

  Ректор, докт. юрид. наук, професор   Національна академія прокуратури України
 
  Коваленко Сергій Миколайович   В.о. ректора, канд. фіз.-мат. наук, доцент   Академія праці, соціальних відносин і туризму
 
 

Осауленко Олександр Григорович

 

Гончаренко Михайло Федорович

 

Ректор, доктор наук з держ. управл., професор

 

 

Ректор, канд. екон. наук, доцент

 

Національна академія статистики, обліку та аудиту

 

Міжрегіональна академія управління персоналом

 

 
  Тимошенко Максим Олегович   Ректор, професор філософії   Національна музична академія України ім.П.І. Чайковського
 
  Чебикін Андрій Володимирович   Ректор, Президент Національної академії мистецтв України, професор, народний художник України, дійсний член Національної академії мистецтв України   Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
 
 

Полтавець-Гуйда Оксана Вікторівна

 

 

В.о. ректора, канд. мистецтвознавства

 

 

 

 

  Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука
 
 

Інститути

      посада   заклад
           
 
  Войтович Радмила Василівна   Ректор, доктор наук з держ. управл., професор   Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
 
  Степаненко Євген Олександрович   Начальник, лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня, учасник бойових дій, полковник   Військовий інстит телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут
 
           
 
  Калашнікова Світлана Андріївна   Директор, докт. пед. наук, доцент   Інститут вищої освіти НАПН України
 
  Похресник Анатолій Костянтинович   Голова Спілки обласних Рад директорів ЗВО І-ІІ р.а. України, Голова Ради директорів ЗВО міста Києва, канд. філософ. наук   Спілка Голів обласних Рад  директорів закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації України
 
  Яцунь Олександр Михайлович   Голова Профспілки, канд. екон. наук   Рада Профспілки працівників освіти і науки міста Києва
 
  Луговий Володимир Іларіонович   Віце-Президент НАПН України, докт. пед. наук, професор   Національна академія педагогічних наук України