16 липня 2019 року в приміщенні Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова за ініціативою Голови Профспілки працівників освіти і науки України Олександра Михайловича Яцуня, відбувся Круглий стіл "Місія і функції університетів: сучасні виклики та нові можливості для України". 

           Від Ради ректорів були присутні ректори: Голова Ради, ректор Київського національного університету   будівництва і архітектури Петро Мусійович Куліков, Іван Михайлович Грищенко - ректор Київського національного університету технологій і дизайну, Віктор Петрович Андрущенко - ректор НПУ ім. М.П. Драгоманова, Микола Федорович Дмитриченко - ректор Національного транспортного університету, Володимир Миколайович Ісаєнко - ректор Національного авіаційного університету, Іван Іванович Тимошенко - ректор Європейського університету, Тамара Вагановна Девтерова - головний учений секретар.

           Члени Ради: Олександр Михайлович Яцунь - Голова Профспілки працівників освіти і науки України, Володимир Іларіонович Луговий - перший віце-президент НАПН України.

          В обговоренні брали участь: Петро Мусійович Куліков, Микола Федорович Дмитриченко. 

      Голова Профспілки освітян м. Києва Яцунь Олександр Михайлович виступив з презентацією результатів проведеного дослідження з теми «Місія і функції університетів: сучасні виклики та нові можливості для України». (презентація за посиланням)

      З презентацією щодо місії університетів у освітянському просторі виступив також перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України Луговий Володимир Ілларіонович, який назвав основні виклики у сфері вищої освіти, зокрема надмірне навантаження викладачів та низький рівень оплати праці. (презентація за посиланням)         

Особливу увагу та інтерес визвало обговорення участі в Шанхайському рейтингу. 

          Було вирішено зробити такі зустрічі  постійними та запрошувати на них представників Міністерства економіки і  Міністерства праці та соціальної політики.