Законодавство про вищу освіту визначило чимало нових векторів розвитку для українських університетів, одним з яких став інститут внутрішнього забезпечення якості, який мають розбудувати ЗВО. Держава у цій частині утрималася від формулювання якихось чітких та однозначних стандартів, залишивши на розсуд університетів питання про зміст цього інституту. Такий підхід у повній мірі узгоджується з політикою автономізації університетів, яка дозволяє кожному навчальному закладу, знаючи свої сильні сторони і розуміючи свої недоліки, найбільш оптимально вибудувати стратегію власної (перспективної) діяльності.

http://ru.osvita.ua/vnz/75631/