Ректор Володимир Ісаєнко підписав Розпорядження «Про преміювання працівників університету», згідно з яким визначено процедуру отримання премії за особистий внесок у процес підвищення міжнародного визнання Національного авіаційного університету.

Питання щодо заохочення працівників університету до активної участі у процесі підвищення міжнародних наукометричних показників університету обговорювалась ще на засіданні трудового колективу університету, яке відбулося 14 січня 2020 року.

Керівництво університету ініціювало закріпити у Колективному договорі на 2020-2022 роки  питання щодо преміювання працівників університету у розмірі 5 000 (п’ять тисяч) гривень за кожну публікацію (статтю) у фахових виданнях, що індексуються науково-метричними базами даних Web of Science або Scopus.

НАУ мотивує працівників за підвищення міжнародних наукометричних показників університету