Повідомляємо, що Міністерством освіти і науки України на своєму сайті розміщені для громадського обговорення проєкти таких нормативно-правових актів:

-          постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

-          постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та переді підготовку кадрів»;

-          постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми, порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів»;

-          постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726»;

-          розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у сфері фахової перед вищої освіти з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання»;

-          наказу міністерства освіти і науки України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів)».

Зважаючи на важливість зазначених проєктів нормативно-правових актів, просимо вас ретельно розглянути їх і свої зауваження та пропозиції надіслати до 18 лютого 2020 року у форматі WORD на електронну адресу ГО «Спілки ректорів вищих навчальних закладів України»: 200yar@ukr.net

Картинки по запросу "інформація"