Іван ГРИЩЕНКО,

ректор Київського національного університету
технологій та дизайну:

— Нині в Україні реалізують реформи, які ґрунтуються на принципах ринкової економіки, суб’єкт якої — економічно активна людина. Саме такі учасники чергового четвертого Міжнародного форуму хутровиків.

 

Що радує? Ми, вчені та педагоги, лише допомагаємо виробничникам іти інноваційним шляхом. Спільно з підприємцями не просто вчимо студентів, а сприяємо набуттю ними практичних навичок, пробуджуємо в молоді шляхом залучення до розв’язання конкретних проблем творчу активність. Форуми, які проводимо, показали, що для розвитку галузі потрібно оновлювати навчальну літературу. Науковці КНУТД до нинішньої зустрічі підготували майже десять підручників, посібників і словників. У КНУТД започаткували базову дисципліну «Сучасне підприємство в хутровій бізнес-індустрії». Нова спеціальність охоплює повний спектр знань від розроблення ідеї до організації та ведення власного бізнесу. Особливо акцентовано на ключовій компетентності «підприємство і лідерство», тобто вмінні людини реалізовувати свої ідеї.

 

Ми вдячні президентові Української асоціації хутровиків Ігореві Зваричу за те, що наші студенти мають змогу набувати навичок безпосередньо на виробництві. Співпраця вищої освіти із бізнес-структурами та роботодавцями в усіх галузях освітньої, наукової, інноваційної, професійної діяльності — основа практико-орієнтованого навчання.

 

Форум засвідчив, що йдемо правильним шляхом. Він дав змогу визначити подальший напрям розвитку хутрової галузі як важливої складової національного господарського комплексу України, що особливо важливо не лише в умовах її євроінтеграційних прагнень, а й з огляду на гостру необхідність тісного поєднання української науки та вітчизняного виробництва.